Podmienky

Vitajte na Trendingitems.eu! Tieto pravidlá a predpisy definujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky Trendingitems.eu umiestnenej na adrese Trendingitems.eu. Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní Trendingitems.eu, ak nesúhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených na tejto stránke. Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto podmienky, vyhlásenie o ochrane osobných údajov, vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a všetky dohody: „Zákazník“, „Vy“ a „Váš“ znamená vás, osobu, ktorá je pripojená k tejto webovej lokalite a ktorá dodržiava podmienky Spoločnosti. . „Spoločnosť“, „my“, „nás“, „náš“ a „nás“ znamená našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „My“ znamená Zákazníka a nás. Všetky podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a platbu potrebnú na začatie nášho procesu pomoci zákazníkovi najvhodnejším spôsobom, s výslovným účelom uspokojiť potreby zákazníka v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných spoločnosťou, v súlade s a podlieha zákonom platným v Holandsku. Akékoľvek použitie vyššie uvedených výrazov alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, s veľkým začiatočným písmenom a/alebo sa bude považovať za vzájomne zameniteľné, a teda znamená to isté. Cookies Používame cookies. Pripojením sa k Trendingitems.eu ste súhlasili s používaním cookies v súlade so zásadami ochrany osobných údajov Trendingitems.eu. Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú získať používateľské údaje pri každej návšteve. Naša webová stránka používa súbory cookie na umožnenie určitých oblastí funkcií, ktoré ľuďom uľahčia návštevu našej webovej stránky. Niektorí naši partneri a/alebo reklamní partneri môžu tiež používať súbory cookie. Licencia Pokiaľ nie je uvedené inak, Trendingitems.eu a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál Trendingitems.eu. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Tento materiál Trendingitems.eu môžete použiť pre svoje osobné použitie v súlade s obmedzeniami uvedenými v týchto podmienkach. Nemôžeš: Znovu publikujte materiál Trendingitems.eu Predajte, prenajímajte alebo sublicencujte materiál Trendingitems.eu Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z Trendingitems.eu Redistribuujte obsah Trendingitems.eu Časť tejto webovej lokality umožňuje používateľom uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej lokality. Trendingitems.eu nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich zverejnením na webovej stránke. Komentáre neodrážajú názory a názory Trendingitems.eu, jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá ich uverejnila. V rozsahu povolenom platnými zákonmi Trendingitems.eu nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škodu alebo výdavky vzniknuté a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tejto webovej stránke. Trendingitems.eu si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť akékoľvek komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo porušujúce tieto Podmienky. Zaručujete a vyhlasujete, že: Máte právo uverejňovať komentáre na našej webovej stránke a máte všetky potrebné licencie a súhlasy; Komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva, vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán; Komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, obscénny alebo inak nezákonný materiál, ktorý porušuje súkromie . Komentáre sa nepoužijú na získavanie alebo propagáciu podnikania alebo zvykov, ani na uvádzanie komerčnej činnosti alebo nezákonnej činnosti. Udeľujete Trendingitems.eu nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukovanie, úpravu a povoľujete iným používať, reprodukovať a upravovať akékoľvek vaše komentáre v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu. Prepojenie na náš obsah Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu: Vládne agentúry; Vyhľadávače; Spravodajské organizácie; Distribútori online adresárov môžu odkazovať na našu stránku rovnakým spôsobom, ako odkazujú na stránky iných kótovaných spoločností; a . Firmy akreditované v systéme, s výnimkou neziskových organizácií, charitatívnych obchodov a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nemôžu odkazovať na našu webovú stránku. Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné webové stránky za predpokladu, že odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom podvodný; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) je vhodný pre kontext webovej stránky prepájajúcej strany. Môžeme zvážiť a schváliť žiadosti o odporúčanie od iných typov organizácií: iba známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií; stránky komunity dot.com; združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie; distribútori online katalógov; online portály; účtovné, právne a poradenské spoločnosti; a vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia. Ak usúdime, že je to vhodné, schválime žiadosti o odporúčanie od nasledujúcich organizácií: (a) odporúčanie nebude znevažovať nás ani naše akreditované podniky; (b) organizácia nemá proti nám žiadny negatívny záznam; (c) výhoda, ktorú nám poskytne viditeľnosť odkazu, bude kompenzovať absenciu Trendingitems.eu; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdroji. Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, ak odkaz: (a) nie je žiadnym spôsobom podvodný; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepájajúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) je vhodný pre kontext webovej stránky prepájajúcej strany. Ak ste jednou z organizácií uvedených v bode 2 a chcete poskytnúť odkaz na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať e-mailom. poštou na Trendingitems.eu. Uveďte svoje meno, názov organizácie, kontaktné informácie, ako aj adresu URL vašej webovej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete vytvoriť prepojenie na našu webovú stránku, a zoznam adries URL našich webových stránok, na ktoré by ste sa chceli pripojiť. Počkajte na odpoveď do 2-3 týždňov. Schválené organizácie môžu poskytovať hypertextové odkazy na našu webovú stránku nasledovne: používanie názvu našej spoločnosti; alebo používanie jednotného vyhľadávača zdrojov, na ktorý sa odkazuje; alebo Použitie akéhokoľvek iného popisu našej prepojenej webovej stránky, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu webovej stránky sprostredkovateľa. Bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke nebude logo Trendingitems.eu ani iné umelecké diela použité na odkazy. iFrames Bez nášho predchádzajúceho súhlasu a písomného súhlasu nesmiete vytvárať rámy okolo našich webových stránok, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našich webových stránok. Zodpovednosť za obsah Nie sme zodpovední za žiadny obsah, ktorý uverejníte na stránke. Súhlasíte s tým, že nás odškodníte a budete nás brániť proti všetkým nárokom vyplývajúcim z vašej webovej stránky. Žiadna stránka by nemala obsahovať žiadne odkazy, ktoré by sa dali vykladať ako hanlivé, obscénne alebo trestné, porušujúce, inak porušujúce alebo propagujúce porušovanie alebo iné porušovanie práv akejkoľvek tretej strany. Vaše súkromie Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov Výhrada práv Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu stránku. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite všetky odkazy na našu stránku. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a ich zásady odkazov. Pokračovaním v prepájaní na našu stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami prepojenia. Odstránenie jednotlivých odkazov z našej webovej stránky Ak na našej stránke narazíte na odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a dať nám vedieť. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, nie sme však povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať. Neručíme za správnosť, úplnosť alebo presnosť informácií na tejto webovej stránke; ani nesľubujeme, že stránka zostane dostupná alebo že materiály na nej budú priebežne aktualizované. Vylúčenie zodpovednosti V najväčšom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa zriekame všetkých vyhlásení, záruk a podmienok týkajúcich sa našej webovej stránky a vášho používania tejto webovej stránky.

Prekių paieška

Vyhľadávanie produktov

Vážime si vaše súkromie

Súbory cookie používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania, na zobrazovanie personalizovaných reklám alebo obsahu a na analýzu našej návštevnosti. Kliknutím na “Prijať všetko” súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií nájdete na našej stránke so zásadami používania súborov cookie.